BentesBondegaard.dk

NATURLIGE DYR SET PÅ THORSVANG

Skovspurve i massevis
Gråspurve
Musvit
Blåmejse
Bogfinke
Rødhals
Dompap
Solsort
Stor Flagspætte
Stær
Sjagger
Hvid vipstjert
Gærdesmutte
Lærke
Krage
Råge
Husskade
Ringdue
Grønirsk
Måge
Landsvale
Fiskehejre
Gråand
Fasan
Agerhøne
Glente 110411
Spurvehøg
Musvåge

Rørhøne med unger maj-22

Hare
Ræv
Grævling
Spidsmus
Husmus
Halsbåndmus
Mosegris
Muldvarp
Rotte


Stueflue
Spyflue
Nældens takvinge
Kålsommerfugl
Citronsommerfugl
Edderkop
Brombasse
Vandnymfe
Mariehøne
Bænkebidder
Tusiendben
Humlebi
Hvebs


Dræbersnegl
Snegle med hus
Regnorm
Mosesnegle

 
Grøn frø - Rana esculenta
Skrubtudsse - Bufo Bufo
Butsnudet frø : Rana tomporaria
Snudet frø - Rana arvalis
Stor vandsalamander - triturus crisatus